Hotline
0898 804 234

Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0267

2,695,000.00 2,250,000.00

  • Mã sản phẩm: U0267
  • Nhóm sản  phẩm: Bồn tiểu Caesar
  • Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường Caesar U0267
  • Màu sắc: white (Pure)
  • Cơ chế xả: optional
Danh mục: